วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยชีวิต กับการประยุกต์คณิตศาสตร์

การประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันกับโครงงาน

นักศึกษาหลายท่านไม่เข้าใจในการประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์ กับโครงงานตัวเอง ก็ไม่เป็นไรครับค่อยเรียนรู้กันไป อาจารย์มีแนวทางในการที่ให้นักศึกษาได้ลองคิดถึงวิธีการประยุกต์องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตประจำวัน ตลอดจนหน้าที่การงาน ผมให้แนวทางไว้ดังนี้

นักศึกษาลองมองดูว่างานตัวเองที่ทำเป็นงานอะไร
มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างไร
แล้วเราใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วเรานำข้อมูลนั้นมาทำอย่างไรเพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ของงาน
เมื่อเรารู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบที่ตั้งไว้
อันนั้นแหละเป็นกระบวนการทำงานทั้งหมดให้บรรลุวัตถุประสงค์
เราก็จะได้ว่า เราจะเอาองค์ความรู้ที่เล่าเรียนมาใช้ตอนไหนได้มั่ง
นักศึกษาลองศึกษาจากภาพประกอบที่แนบมานี้
หากไม่เข้าใจในจุดไหน ก็ลองกลับไปดูที่งานตัวเองสักหนึ่งงาน

ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเรียกว่าการมองภาพองค์รวม
ซึ่งจะทำให้เราวางแผน หรือปฏิบัติงานได้ดี

ไม่มีความคิดเห็น: